fbpx

Høy kvalitet siden 1997

Maritime logistikktjenester

Siden 1997 har vi tilbudt marinelogistikk- og skipsagenttjenester til fartøy som opererer på norsk sektor.

Firmainformasjon

Alltid tilgjengelige! 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Ekspertise, kunnskap og nettverk

Dersom du planlegger et kort havneanløp for nødreparasjoner, mobilisering/demobilisering eller andre behov, eller du har behov for jevnlige logistikktjenester, er MarLog dine foretrukne partner. Vi har mange års ekspertise med å levere alle typer tjenester, og vi er stolte av den høye kvaliteten som vi er blitt kjente for.

Når du ligger i havn, kan vi arrangere alt du trenger for et effektivt anløp. På grunn av vår ekspertise, lokale kunnskap og nettverk, har vi mulighet til å håndtere alle forespørsler på en rask og effektiv måte

Ingen er mer klar over viktigheten av profesjonalitet, kvalitet og punktlighet enn oss. Dette er essensielt for et effektivt havneanløp, og gjør at mannskapet er bedre rustet til å ha fokus på deres neste oppgave.

Vi tilbyr også våre skipsagent- og logisitkktjenester til oppdretts-, akvakultur og fiskeri-industrien. Med et bredt nettverk over hele Europa, og solid maritim kompetanse, ønsker vi å være oppdrettnæringens foretrukne samarbeidspartner.

Photo: MarLog

We offer all our services 24/7, 365 days a year. Whatever you need – Consider it Done!

Våre typiske maritime logistikk- og skipsagenttjenester til alle typer fartøy inkluderer:

Mobilisering/demobilisering

Når dere forbereder dere for et nytt oppdrag, kan vi arrangere lasting/avlasting, nødvendige reparasjoner, innkjøpstjenester, bunkring, sveisere, konstruksjonsarbeid og alle andre ting dere har behov for.

Tjenester for mannskapsbytte

Mannskapet er den viktigste ressursen ombord på et skip. Et trygt og effektivt mannskapsbytte er essensielt for en god operasjon. Vi arrangerer mannskapstransport, hotell-/flybooking, LOI, tollformaliteter, medisinske besøk, Cash to Master, båt for mannskapsbytte og alt annet som er nødvendig for både on- og offsigners.

Varehusmottak, -lagring og pakking

Har din offshoreoperasjon behov for et varehus på land? Vi tilbyr komplett lagertjeneste, og er eksperter i pakking av gods for offshoretransport. Med en strategisk lokasjon på Dusavik Base, vil all mottak og sending av gods være effektivt. Vårt lager er godkjent av Tollvesenet, for å være sikre på at vi kan tilby alt kunden behøver.

Fraktmegler

Vår lokale kunnskap gjør at vi enkelt kan finne den mest effektive løsningen for ditt gods. Dersom du skal transportere reservedeler gjennom Europa, eller borerør over Nordsjøen, har vi en løsning for deg.

Kontakt oss gjerne med alle spørsmål på:
mail@marlog.no

Andre ekspertområder:

Marinelogistikk-tjenester

Siden 1997 har vi tilbudt marinelogistikk- og skipsagenttjenester til fartøy og rigger som opererer på norsk sektor.

Les mer

Marine- og undervannsutstyr

MarLog tilbyr en rekke forskjellig utstyr til marine- og undervannsoperasjoner for salg og utleie. We tilbyr også et utvalg av brukt utstyr for salg.

Les mer

Havneanløp

Vi er eksperter på lokale forhold og -industri, og er din naturlige partner ved behov for assistanse med planlegging av ditt neste havneanløp.

Les mer